YHDISTYS

Yhteisöteatteri Jäänsärkijät on Espoossa toimiva voittoa tavoittelematon yhdistys, joka on pyrkinyt edistämään espoolaista teatterikulttuuria vuodesta 1997. Yhdistyksen hallituksen tiedot löytyvät täältä.

Teatteri järjestää tällä hetkellä harrastustoimintaa lapsille ja nuorille, eri aiheisia teatterikursseja aikuisille ja nuorille, sekä kesäleirejä koululaisille. Ajankohtaisiin esityksiin voi tutustua täällä  ja menneiden esitysten arkistoon täällä.

Historiaa

Alkusysäys yhteisöteatterin perustamiselle tapahtui vuonna 1996, kun joukko tulevan yhdistyksen perustajajäseniä osallistui teatterikorkeakoulun järjestämään puolivuotiseen täydennyskoulutukseen, jonka teemana oli yhteisöteatteri. Koulutuksen tarkoituksena oli kulttuurin keinoin aktivoida ja osallistaa tietyn alueen toimijoita sekä luoda erityisesti nuorille foorumi toteuttaa itseään. Koulutuksen päättymisen jälkeen vuonna 1997 perustettiinkin Yhteisöteatteriyhdistys Jäänsärkijät ry.

Perustamiskeväänä teatteri käynnisti yhdessä asukasyhdistysten ja muiden paikallistoimijoiden kanssa vuotuisen Auroran kyläjuhlaperinteen Auroran Karamzinin meijerikoulun piha-alueella Järvenperässä (nykyinen lasten kulttuurikeskus Aurora).

Jäänsärkijöiden perustajat maaliskuussa 1997

Perustajajäseniä Aurora Karamzinin meijerikoulun pihalla maaliskuussa 1997

Yli kaksikymmenvuotisen olemassaolonsa aikana teatteri on pyörittänyt muun muassa aktiivista nuortenteatteria, tehnyt tilaustöitä sekä järjestänyt erilaisia kursseja ja leirejä. Teatterin tukikohtana on alusta saakka ollut Karakallion monitoimitalo eli nykyinen Karatalo. Toisena toimintatilana toimii lasten kulttuurikeskus Aurora.

Mitä on yhteisöteatteri

Suomalaisena terminä yhteisöteatteri on yleisnimitys teatterimuodoille, jotka korostavat teatterin kollektiivista yhteisöajatusta, vuorovaikutteisuutta ja yleisöä osallistavaa esitystapaa. Esitys tehdään jossakin yhteisössä sen sisältä nousevasta aiheesta, tai ammattilaisryhmä tekee vuorovaikutteista teatteria yhteisestä tärkeästä teemasta.

Sosiaalisen teatteriajattelun pohjalla on vahvasti ajatus yksittäisen kansalaisen äänen pääsemisestä kuuluviin omaa elämää koskevissa asioissa. Yhteisöteatteriin kuuluu myös ajatus teatterista siihen osallistuvien ihmisten voimaannuttajana. Keskeistä yhteisöteatterissa on ajatus nimenomaan yhteisön tarpeesta, siitä käsin liikkeelle lähtemisestä.

Advertisement